Skip to main content

7Ms for MSME Development - Region 9

Tags
MSME Program
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star

Ano ang 7Ms at paano ito magiging pundasyon ng isang MSME.? Alamin sa video na ito mula sa NC Zamboanga City:

Video file
Negosyo ATBP Poster November 30, 2022.jpg
Business Idea

Other Resources