Skip to main content

Shared Service Facilities (SSF)

Tags
MSME Program

Ano nga ba ang SSF at paano ito nakakatulong sa Business Operations ng MSMEs ?  Alamin sa video na ito:

Video file

Other Resources