Skip to main content

Livelihood Seeding Program-Negosyo Serbisyo sa Barangay (LSP-NSB)

Tags
MSME Program
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star
  • Star

Ano nga ba ang LSP-NSB at paano ito nakakatulong sa mga MSMEs lalo na yaong mga nasa barangay sa iba't ibang rehiyon?  Alamin sa video na ito:

Video file
Negosyo ATBP Poster September 21, 2022
Business Idea

Other Resources