Skip to main content
This section lists product suggestions, franchising details, guides on how to go into a business, among others.
Negosyo ATBP Poster September 6, 2023

Negosyo ATBP is a business Tele-radio program that airs over DZRH every Wednesday from 6 p.m. to 7:30 p.m., which tackles programs and services of DTI for micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and features business development and success stories.

Episode link: https://www.facebook.com/dzrhnews/videos/177353998714638

ENT 3 Module Title

Alamin natin kung magkanong kapital ang kailangan sa pagsisimula ng negosyong Vehicle Service.

Lesson 2: Pagkalkula ng Kakailanganin Panimulang Puhunan at Potensyal na Kita para sa mga Vehicle Services

Facebook Link: https://fb.watch/m_7KR2_nWr/

------------------------------------------

Mahilig ka ba sa mga sasakyan - motor man yan o kotse? Gusto mo bang gawing negosyo ang hilig mo na ito?

Katuwang ang Department of Trade and Industry (DTI), ang Strive Mastercard at Bayan Academy ay gumawa ng mga videos na magtuturo sa atin kung paano masimulan ang pinapangarap mong Auto Repair Shop Business!

Sa module na ito, matutunan mong:

  1. Suriin ang Feasibility ng mga Business Ideas para sa mga Vehicle Services at ang Potential nitong Magtagumpay
  2. Magkalkula ng Kakailanganin Panimulang Puhunan o Capital Needs at Potensyal na Kita para sa mga Vehicle Services
  3. Paano Makalikom ng Kapital
  4. Magplano Para Magtagumpay Gamit ang Isang Simpleng Business Plan
  5. Paano ang Pormal na Pagpaparehistro ng Negosyo

Facebook Playlist: https://www.facebook.com/watch/100069246547877/24165547556363912

ENT 3 Module Title

Anong klaseng vehicle service ang tingin mo magiging mas patok sa lugar niyo? Car Wash or Auto Repair? Suriin ang mga business ideya na ito at alamin kung ito ay magiging matagumpay. 

Lesson 1: Pagsusuri ng Feasibility ng mga Business Ideas para sa mga Vehicle Services at ang Potential nitong Magtagumpay

Facebook Link: https://fb.watch/mQ_PRYbcVj/

------------------------------------------

Mahilig ka ba sa mga sasakyan - motor man yan o kotse? Gusto mo bang gawing negosyo ang hilig mo na ito?

Katuwang ang Department of Trade and Industry (DTI), ang Strive Mastercard at Bayan Academy ay gumawa ng mga videos na magtuturo sa atin kung paano masimulan ang pinapangarap mong Auto Repair Shop Business!

Sa module na ito, matutunan mong:

  1. Suriin ang Feasibility ng mga Business Ideas para sa mga Vehicle Services at ang Potential nitong Magtagumpay
  2. Magkalkula ng Kakailanganin Panimulang Puhunan o Capital Needs at Potensyal na Kita para sa mga Vehicle Services
  3. Paano Makalikom ng Kapital
  4. Magplano Para Magtagumpay Gamit ang Isang Simpleng Business Plan
  5. Paano ang Pormal na Pagpaparehistro ng Negosyo

Facebook Playlist: https://www.facebook.com/watch/100069246547877/24165547556363912

Negosyo ATBP Poster August 30, 2023

Negosyo ATBP is a business Tele-radio program that airs over DZRH every Wednesday from 6 p.m. to 7:30 p.m., which tackles programs and services of DTI for micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and features business development and success stories.

Episode link: https://www.facebook.com/dzrhnews/videos/822745685989347

Paano Magsisimula ng Retail Trade Business

Panoorin at alamin sa video na ito ang mga importanteng hakbang sa pagpaparehistro ng isang negosyo. 

Lesson 5: Pagrehistro ng Retail Trade Business

Facebook Link: https://fb.watch/mtw3YkWdOc/

------------------------------------------

Ang Retail Trade Business ay isa sa mga pangunahing negosyong may malaking potensiyal para kumita. Pero alam mo ba ang mga tamang hakbang para ito ay masimulan at mapagtagumpayan? 

Ang Strive Mastercard at Bayan Academy sa pakikipagtulungan sa Department of Trade and Industry (DTI) ay gumawa ng ‘Entrepreneurship Toolkits’ na naglalaman ng mga videos na nagtuturo kung paano magsimula ng Retail Trade Business. 

Sa module na ito, matutunan mong: 

1. Suriin ang Feasibility ng mga Business Ideas para sa mga Retail Trade Business at ang Potential nitong Magtagumpay
2. Magkalkula ng Kakailanganin Panimulang Puhunan o Capital Needs at Potensyal na Kita para sa Retail Trade Business
3. Paano Makalikom ng Kapital
4. Magplano Para Magtagumpay Gamit ang Isang Simpleng Business Plan
5. Paano ang Pormal na Pagpaparehistro ng Negosyo

Facebook Playlist: https://www.facebook.com/watch/100069246547877/788155196345589/

Negosyo ATBP Poster August 16, 2023

Negosyo ATBP is a business Tele-radio program that airs over DZRH every Wednesday from 6 p.m. to 7:30 p.m., which tackles programs and services of DTI for micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and features business development and success stories.

Episode link: https://www.facebook.com/dzrhnews/videos/1017935322544982

Paano Magsisimula ng Retail Trade Business

Ayon sa kasabihan, “If You Fail to Plan, You Are Planning to Fail”. Alamin ang kahalagahan ng pagbuo ng isang business plan sa pagbuo ng isang negosyo. 

Lesson 4: Pagpaplano para sa Tagumpay sa pamamagitan ng Simpleng Business Plan

Facebook Link: https://fb.watch/mklij9eyes/

------------------------------------------

Ang Retail Trade Business ay isa sa mga pangunahing negosyong may malaking potensiyal para kumita. Pero alam mo ba ang mga tamang hakbang para ito ay masimulan at mapagtagumpayan? 

Ang Strive Mastercard at Bayan Academy sa pakikipagtulungan sa Department of Trade and Industry (DTI) ay gumawa ng ‘Entrepreneurship Toolkits’ na naglalaman ng mga videos na nagtuturo kung paano magsimula ng Retail Trade Business. 

Sa module na ito, matutunan mong: 

1. Suriin ang Feasibility ng mga Business Ideas para sa mga Retail Trade Business at ang Potential nitong Magtagumpay
2. Magkalkula ng Kakailanganin Panimulang Puhunan o Capital Needs at Potensyal na Kita para sa Retail Trade Business
3. Paano Makalikom ng Kapital
4. Magplano Para Magtagumpay Gamit ang Isang Simpleng Business Plan
5. Paano ang Pormal na Pagpaparehistro ng Negosyo

Facebook Playlist: https://www.facebook.com/watch/100069246547877/788155196345589/

Negosyo ATBP Poster August 9, 2023

Negosyo ATBP is a business Tele-radio program that airs over DZRH every Wednesday from 6 p.m. to 7:30 p.m., which tackles programs and services of DTI for micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and features business development and success stories.

Episode link: https://www.facebook.com/dzrhnews/videos/316496304126830

Paano Magsisimula ng Retail Trade Business

Saan nga ba maaaring makakakuha ng kapital na kailangan para simulan ang iyong pangarap na negosyo? Alamin sa video na ito!

Lesson 3: Paano makalikom ng Kapital para sa Retail Trade Business
 

Facebook Link: https://fb.watch/mb2N-HLYp3/

------------------------------------------

Ang Retail Trade Business ay isa sa mga pangunahing negosyong may malaking potensiyal para kumita. Pero alam mo ba ang mga tamang hakbang para ito ay masimulan at mapagtagumpayan? 

Ang Strive Mastercard at Bayan Academy sa pakikipagtulungan sa Department of Trade and Industry (DTI) ay gumawa ng ‘Entrepreneurship Toolkits’ na naglalaman ng mga videos na nagtuturo kung paano magsimula ng Retail Trade Business. 

Sa module na ito, matutunan mong: 

1. Suriin ang Feasibility ng mga Business Ideas para sa mga Retail Trade Business at ang Potential nitong Magtagumpay
2. Magkalkula ng Kakailanganin Panimulang Puhunan o Capital Needs at Potensyal na Kita para sa Retail Trade Business
3. Paano Makalikom ng Kapital
4. Magplano Para Magtagumpay Gamit ang Isang Simpleng Business Plan
5. Paano ang Pormal na Pagpaparehistro ng Negosyo

Facebook Playlist: https://www.facebook.com/watch/100069246547877/788155196345589/

Negosyo ATBP Poster August 2, 2023

Negosyo ATBP is a business Tele-radio program that airs over DZRH every Wednesday from 6 p.m. to 7:30 p.m., which tackles programs and services of DTI for micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and features business development and success stories.

Episode link: https://fb.watch/mb13ZgVO1o/